სიახლეები

13 ივლისი 2015

სტუდენტები სააგენტოს ლაბორატორიაში ორ კვირიან პრაქტიკას გაივლიან

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის ფაკულტეტის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტები გარემოს ეროვნულ სააგენტოში ორ კვირიან საწარმოო პრაქტიკას გაივლიან და გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის ლაბორატორიებში მიმდინარე პრაქტიკულ სამუშაოებს დაესწრებიან.

სხვა სიახლეები