სიახლეები

20 ივლისი 2015

სააგენტოს განცხადება სადაზღვევო კომპანიებისთვის

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო თანამშრომლობისთვის საქართველოში მოქმედ სადაზღვევო კომპანიებს იწვევს. მოწვევის მიზანია სააგენტოს თანამშროლებისათვის კორპორატიული ჯანმრთელობის დაზღვევის (ასევე, მათი  ოჯახის წევრებისათვის)  შეთავაზება. დაზღვეულთა სავარაუდო რაოდენობაა 100-150 ადამიანი.

დაინტერესებულმა სადაზღვევო კომპანიებმა შესაბამისი წინადადებები უნდა წარმოადგინონ არაუგვიანეს 28 ივლისისა სააგენტოს ადმინისტრაციულ დეპარტამენტში.

მისამართი: 0112, თბილისი, დ. აღმაშენებლის #150
ელ-ფოსტა: info@meteo.gov.ge; ტელ: 599898858

სხვა სიახლეები