სიახლეები

21 ნოემბერი 2019

ექსპედიცია შავ ზღვაში

გარემოს ეროვნული სააგენტოს მეთევზეობის, აკვაკულტურის და წყლის ბიომრავალფეროვნების დეპარტამენტის სპეციალისტებმა შავი ზღვის საქართველოს სანაპიროს ძირითადი სარეწაო თევზების მდგომარეობის შესწავლის მიზნით საზღვაო ექსპედიცია განახორციელეს.

ექსპედიცია მოიცავდა საქართველოს სანაპირო ზოლის შესწავლას და ზღვის ბიომრავალფეროვნების შეფასებას.

სპეციალისტების მიერ, ექსპედიციის პროცესში მოპოვებული იქნა საქართველოს "წითელ ნუსხაში" შეტანილი კოლხური ზუთხი, რომელიც იშვიათი სახეობაა. დათვალიერების და შესწავლის შემდგომ კოლხური ზუთხის გარემოში დაბრუნება განხორციელდა.

სხვა სიახლეები