სიახლეები

13 თებერვალი 2020

საერთაშორისო ექსპერტების შერჩევა/Recruitment of international experts

გაეროს განვითარების პროგრამასა (UNDP) და სსიპ - გარემოს ეროვნულ სააგენტოს შორის გაფორმდა საგრანტო ხელშეკრულება პროექტის „ჰაერის ხარისხის მართვის შესაძლებლობების გაუმჯობესება საქართველოში“ განხორციელების თაობაზე, რომლის მიზანია დაეხმაროს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, და განსაკუთრებით სსიპ - გარემოს ეროვნულ სააგენტოს, ჰაერის ხარისხის მართვის სფეროში შესაძლებლობების გაძლიერების ძალისხმევაში.

პროექტის განხორციელების მიზნით, სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო ახორციელებს საერთაშორისო ექსპერტების შერჩევას შემდეგი მიმართულებებით:

-          საერთაშორისო ექსპერტი (აქტივობა 2 - ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ქსელის განვითარების გეგმის (გზამკვლევის) შემუშავება, მათ შორის სადგურების რაოდენობისა და განთავსების ადგილების იდენტიფიცირება და ქსელის განვითარების, ოპერირებისა და ტექნიკური მომსახურებისათვის საჭირო რესურსების შეფასება)

-          საერთაშორისო ექსპერტი (აქტივობა 3 - სამინისტროს/სააგენტოს შესაძლებლობების გაძლიერება მონაცემთა ხარისხის უზრუნველყოფაში მონაცემთა ვალიდაციის და ვერიფიკაციის სისტემის შემოღების გზით)

დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე.

 

The Grant Agreement between UNDP and LEPL National Environmental Agency was concluded for implementation of the project “Enhancing Air Quality Management Capacities in Georgia” which aims at supporting the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia, and specifically the Legal Entity of Public Law (LEPL) - National Environmental Agency (NEA) in capacity development efforts in the field of air quality management.

In order to implement the project, LEPL National Environmental Agency is recruiting international experts in the following directions:

-         International Expert (Activity 2 - Development of an air quality monitoring network development plan (Roadmap), including determination of the number of stations and specific locations and evaluation of resources needed for network development, operation and maintenance) 

-         International Expert (Activity 3 - Strengthening the Ministry's/Agency’s capabilities in data quality assurance by the introduction of a data verification and validation system) 

In case of interest, please, follow the link below:

Please, follow the link.

სხვა სიახლეები