სიახლეები

27 მარტი 2020

ინფორმაცია ჰაერის მდგომარეობის შესახებ

მიმდინარე წლის 27 მარტიდან საქართველოს ტერიტორიაზე ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგის ავტომატურ სადგურებზე ფიქსირდება მყარი ნაწილაკების (PM10, PM2.5) კონცენტრაციების მატება.

არსებული სინოპტიკური სიტუაციის ანალიზის მიხედვით  კონცენტრაციების მატება ტრანსსასაზღვრო ხასიათისაა და განპირობებულია არაბეთის ნახევარკუნძულის სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან მტვრის მასების გავრცელებით.

ინფორმაცია ჰაერის მდგომარეობის შესახებ იხილეთ ბმულზე.

სხვა სიახლეები