პროექტები

 • პროექტის დასახელება - „წყალდიდობების წინაამღდეგ ჰიდრავლიკური მოდელირების სწავლება - მე-2 ფაზა - ქართული ინსტიტუციების შესაძლებლობების და მზადყოფნის ხელშეწყობა“ - მეორე მოდული
  დონორი ორგანიზაცია: პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო - განვითარებისათვის თანამშრომლობის დეპარტამენტი , საერთაშორისო დახმარების პოლონური ცენტრი (PCPM)
  პროექტის განხორციელების ვადები: მაისი - დეკემბერი,2017


 • პროექტის დასახელება - “საქართველოს გარემოს ეროვნულ სააგენტოში გამოყენებული ანალიტიკური მეთოდების ჰარმონიზაცია „წყლის ჩარჩო დირექტივის“ (2013/39/EU) მოთხოვნებთან“
  დონორი ორგანიზაცია: განვითარებისთვის საერთაშორისო თანამშრომლობის სლოვაკეთის სააგენტო (SlovakAid)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2017 - 2018


 • პროექტის დასახელება - “საზღვაო დაკვირვებისა და მონაცემების ევროპული ქსელის ექსპლუატაცია, განვითარება და მომსახურება" (EMODNET 3, მე-4 ლოტი - ქიმია)
  დონორი ორგანიზაცია: ევროკავშირი (EU)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2017 - 2019

    
 • პროექტის დასახელება - „იაპონიის არასაპროექტო საგრანტო დახმარება იაპონური მცირე და საშუალო საწარმოების პროდუქციის მოწოდების მიზნით“ (2013 და 2014 ფინანსური წლები)
  დონორი ორგანიზაცია: იაპონიის მთავრობა
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2014 – 2017

 

 • პროექტის დასახელება - „მეწყერის ფორმირების ალბათობის შეფასება საქართველოს მთიან რეგიონებში დუშეთის მუნიციპალიტეტში საფრთხის ქვეშ არსებული დასახლებების, საერთაშორისო გზების და ენერგოსადენების მაგალითზე“
  დონორი ორგანიზაცია: ჩეხეთის რესპუბლიკა - ჩეხეთის განვითარების სააგენტო (CzDA) 
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2015-2017

  

 • პროექტის დასახელება  - „შავი ზღვის გარემოს მონიტორინგის გაუმჯობესება - მე-2 ფაზა“ (EMBLAS II)
  დონორი ორგანიზაცია: ევროკავშირი (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2015 – 2018

 

 • პროექტის დასახელება - „საქართველოში სატრანსპორტო დერეფნების უსაფრთხოების გაზრდა საგზაო მეტეოროლოგიის განვითარების გზით
  დონორი ორგანიზაცია: ჩეხეთის განვითარების სააგენტო (CzDA)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2016 - 2017

 

 

 

 

 • პროექტის დასახელება - „წყლის რესურსებზე გვალვების ზეგავლენის მონიტორინგი და შეფასება და მათი ეფექტური გამოყენება საქართველოში"
  დონორი ორგანიზაცია: განვითარებისთვის საერთაშორისო თანამშრომლობის სლოვაკეთის სააგენტო (Slovak Aid)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2017-2018