საჯარო ინფორმაცია

მაღალი გარჩევადობის ამინდის რიცხვითი პროგნოზის კომპიუტერული სისტემის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – გარემოს ეროვნული სააგენტო ახორციელებს ბაზრის კვლევას მაღალი გარჩევადობის ამინდის რიცხვითი პროგნოზის კომპიუტერული სისტემის სახელმწიფო შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების დადგენის მიზნით.

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, არაუგვიანეს 2020 წლის 2 ოტომბრისა  წარმოგვიდგინოთ თქვენი წინადადებები შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების შესახებ, შემდეგი ელექტრონულ ფოსტის მისამართზე:
ioseb.kinkladze@gmail.com იოსებ ქინქლაძე  ტელ: (+995) 599 525 178.

ბაზრის კვლევის დასრულების შემდგომ შესყიდვა განხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამაისად, საქართველოს სახელმწიფოს ერთიანი ელექტრონული შესყიდვების სისტემის მეშვეობით (http://procurement.gov.ge/), ელექტრონული ტენდერის საშვალებით.

გთხოვთ,  გაითვალისწინოთ და წარმოადგინოთ შესაბამისი ტექნიკური პარამეტრების და  ადეკვატური დაბალი ფასის შემოთავაზება. ასევე შეგიძლიათ წარმოადგინოთ თქვენი შენიშვნები და წინადადებები ზემოაღნიშნულ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე.

 

საკონტაქტო პირ(ებ)ი:

იოსებ ქინქლაძე  ტელ: ტელ: (+995) 599 525 178.

ზვიად მანჯგალაძე ტელ: 577987003;
მის: ქ. თბილისი, აღმაშნებელის გამზ.  N150.
 
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.