ჰიდრომეტეოროლოგია

დეპარტამენტი გთავაზობთ შემდეგი სახის მომსახურეობას:

 
  • საქართველოს ტერიტორიაზე მიმდინარე და ისტორიული ჰიდრომეტეოროლოგიური მონაცემები;
  • მრავალწლიურ ჰიდრომეტეოროლოგიურ მონაცემთა სტატისტიკური პარამეტრები. კომპლექსური კლიმატური მახასიათებლები; 
  • სამშენებლო კლიმატური მომსახურება მრავალწლიური მონაცემების გამოყენებით;
  • წყალდიდობა-წყალმოვარდნებისაგან სხვადასხვა პერიოდებისა და უზრუნველყოფის (5,10,20,50 და 100 წლიანი) განმეორებადობის შედეგად მოსალოდნელი დატბორვის არეალების განსაზღვრა და მათი ზონირება რუკაზე; 
  • ამინდის მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი საერთო და სპეციალური დანიშნულების პროგნოზები; 
  • გაფრთხილებები მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგური მოვლენების შესახებ. ზვავსაშიშ (თოვლის ზვავები) უბნებზე სპეცპროგნოზები და სპეცგაფრთხილებები; 
  • საზღვაო ინფრასტრუქტურის ჰიდროტექნიკური ნაგებობების დაპროექტება, ზღვისა და მდინარეთა ნაპირების დინამიკის პროგნოზირება;
  • ჰიდროლოგიური პარამეტრების გაზომვითი სამუშაოები; 
  • მეტეოროლოგიური პარამეტრების გაზომვითი სამუშაოები; 
  • მეტეოროლოგიური და ჰიდროლოგიური დაკვირვების ხელსაწყო-დანადგარების სამონტაჟო-საინსტალაციო სამუშაოები;

 

   www.meteo.gov.ge