გარემოს ეროვნული სააგენტო

მენეჯმენტი

#

მოადგილე

გიორგი ცაგარეიშვილი

დაბადების თარიღი:

07 მარტი 1969 წელი

განათლება: 

1995–1999 -  თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, ასპირანტურა.

1990–1995 - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, მაგისტრი.

სამუშაო გამოცდილება:

08.2018-დან დღემდე სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე;

01.2018 - 07.2018 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - მინისტრის მრჩეველი;

2017-2018 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი დაცვის სამინისტრო - მინისტრის მთავარი მრჩეველი;

2012-2016 საქართველოს VIII მოწვევის პარლამენტის წევრი;

2015–2016 გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი - კომიტეტის წევრი.

2014–2016 აგრარულ საკითხთა კომიტეტი - კომიტეტის წევრი.

2012–2015 გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი - კომიტეტის თავმჯდომარე.

2008-2012 საქართველოს VII მოწვევის პარლამენტის წევრი;

2011-2012 ფრაქციის თავმჯდომარე;

2009-2012 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი - კომიტეტის წევრი.

2008–2009 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი - კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე.

2004–2008 საქართველოს VI მოწვევის პარლამენტის წევრი;

2007–2008 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი - კომიტეტის წევრი.

2007–2008 ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი - კომიტეტის წევრი.

2006-2008 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი - კომიტეტის წევრი.

2006-2008 საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი - კომიტეტის წევრი.

2004–2006 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი - კომიტეტის წევრი.

1999–2004 -  სააქციო საზოგადოება "ყაზბეგი",  იურიდიული სამსახური უფროსი;

1995–1999  - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, განყოფილების უფროსი;

1987–1989 - საბჭოთა არმიის რიგებში სამსახური;

ენები: 

ინგლისური, რუსული

ოჯახური მდგომარეობა: 

მეუღლე და ორი შვილი