შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის’’ ორჯაჭვა საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის (500კვ.) „წყალტუბო - ახალციხის“ ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

შეჩერებული/შეწყვეტილი ადმინისტრაციული წარმოებები

  • დაწყების თარიღი:
სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის’’ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ორჯაჭვა საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის (500კვ.) „წყალტუბო - ახალციხის“ ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებას (იხ. ლინკი - https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/1383).

გაცნობებთ, რომ სსიპ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 2023 წლის 9 მარტს N21/1543 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.