შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკოპინგის განცხადება - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,პლასტიკ ადიოსის“ ნარჩენების აღდგენის ტექნოლოგიური ხაზის მოწყობა-ექსპლუატაცია

გზშ სკოპინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების აღდგენის ტექნოლოგიური ხაზის მოწყობა-ექსპლუატაცია;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,პლასტიკ ადიოს“; 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ: მერია;

წარმოდგენილ სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2023 წლის 3 აპრილის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი:  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).