გარემოს ეროვნული სააგენტო

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - ონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ღარში საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მდ. რიონის ნაპირდაცვითი ღონისძიებების განხორციელების პროექტი

შეჩერებული/შეწყვეტილი ადმინისტრაციული წარმოებები

  • დაწყების თარიღი:

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ღარში მდ. რიონის ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელების პროექტს (იხ. ლინკი - https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/1337).

გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 15 მარტს N 21/1743 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით სააგენტომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.