შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკრინინგის განცხადება - ბოლნისის და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტებში, შპს „ნახიდური ჰესის” მდინარე ხრამზე ჰიდროელექტროსადგურის (ნახიდური ჰესი 7,5 მგვტ) ექსპლაუტაციის პირობების ცვლილების პროექტი

გზშ სკრინინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:
დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ნახიდური ჰესი“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ბოლნისის და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტები;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2023 წლის 28 მარტის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი: სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).