გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკრინინგის განცხადება - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, სოფ. მუხურში შპს „ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგიას“ ხობი 2 ჰესის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში, ფუჭი ქანების სანაყაროს ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

გზშ სკრინინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:
დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელება;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი, სოფ. მუხური;


დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2022 წლის პირველი ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას მიუთითოთ შემდეგი ადრესატი: სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო).