გარემოს ეროვნული სააგენტო

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხადაში შპს „ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიუროს ჯგუფი-ს მუდმივმოქმედი ფილიალის“ ქვეშეთი-კობის გზის მე-2 ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში, №3 სამშენებლო ბანაკის ჩამდინარე ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შეჩერებული/შეწყვეტილი ადმინისტრაციული წარმოებები

  • დაწყების თარიღი:
შპს „ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიუროს ჯგუფი-ს მუდმივმოქმედი ფილიალის“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხადაში ქვეშეთი-კობის გზის მე-2 ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში, №3 სამშენებლო ბანაკის ჩამდინარე ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაცი (იხ. ლინკი - https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/212).

გაცნობებთ, რომ სსიპ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 2022 წლის 22 ივნისს N21/2812 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.