გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკრინინგის განცხადება - ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფ. პატარა ფოთში შპს „ზღვის პროდუქტების“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა) გადამამუშავებელი საწარმოსა და ნავთობპროდუქტების საცავის ექსპლუატაციის პროექტი

გზშ სკრინინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება; ნავთობპროდუქტების საცავის ექსპლუატაცია;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ზღვის პროდუქტები“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. პატარა ფოთი;

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2022 წლის 4 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი: სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).