გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში შპს "ურბან სფეისის" ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების პროექტი;

გზშ სკრინინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 10 ჰექტარზე მეტი განაშენიანების ფართობის მქონე ურბანული განვითარების პროექტი;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ურბან სფეის";

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, სოფ. დიდი ლილო;

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2022 წლის 4 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის მისამართზე:eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას მიუთითოთ შემდეგი ადრესატი: სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).