გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკრინინგის განცხადება - ქ. ბათუმში, ახალსოფლის დასახლებაში შპს „მბს-999"-ის სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეში) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

გზშ სკრინინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება;


დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მბს-999";


დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, ახალსოფლის დასახლება;


დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2022 წლის 20 მაისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი: სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).