გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, შპს „კოდორის“ მიერ 110 კვ ძაბვის საჰაერო ელქტროგადამცემი ხაზის - „დიღმი 101-102“-ის რეკონსტრუქცია

გზშ სკრინინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 35 კილოვოლტი ან მეტი ძაბვის მიწისზედა ან/და მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „კოდორი“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2022 წლის 23 მაისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი: სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).