გარემოს ეროვნული სააგენტო

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ახალციხის მუნიციპალიტეტში, ქ. ვალეში შპს ,,თენგო-2000“-ის ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

შეჩერებული/შეწყვეტილი ადმინისტრაციული წარმოებები

  • დაწყების თარიღი:
შპს ,,თენგო-2000“-ის მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ახალციხის მუნიციპალიტეტში ქ. ვალეში ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებას (იხ. ლინკი - https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/397).

გაცნობებთ, რომ სსიპ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 2022 წლის 15 ივლისს N21/3490 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.