გარემოს ეროვნული სააგენტო

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბაკურციხე-წნორის (16კმ) საავტომობილო გზის მონაკვეთის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

შეჩერებული/შეწყვეტილი ადმინისტრაციული წარმოებები

  • დაწყების თარიღი:

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება  გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბაკურციხის მიმდებარედ ბაკურციხე-წნორის (16 კმ) საავტომობილო გზის მონაკვეთის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებას (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33969).

გაცნობებთ, რომ სსიპ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 2022 წლის 11 მაისს N21/1623 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.