გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკრინინგის განცხადება - კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. წინარეხის მიმდებარედ, 12.877 ჰა ფართობის ტერიტორიაზე, ღია კარიერული წესით 2552116 ტონა კირქვის (საცემენტე ნედლეული) მოპოვების პროექტი

გზშ სკრინინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება;


ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტო;


დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფ. წინარეხი;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2022 წლის 23 მაისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი: სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).