გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკოპინგის განცხადება - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის, სოფ. კვახჭირში შპს „ექსიმგრუპის“ ფეროშენადნობების საწარმოს ექსპლუატაციის ცვლილების პროექტი

გზშ სკოპინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ფეროშენადნობების საწარმოს ექსპლუატაციის ცვლილების პროექტი;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ექსიმგრუპი“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კვახჭირი;

 

წარმოდგენილ სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2022 წლის 6 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი: სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).