გარემოს ეროვნული სააგენტო

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში შპს „ჯეო ბლუბერის“ სამელიორაციო (სარწყავი) სისტემის ექსპლუატაციის პროექტი

შეჩერებული/შეწყვეტილი ადმინისტრაციული წარმოებები

  • დაწყების თარიღი:

შპს „ჯეო ბლუბერის“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბახვი-მშვიდობაურის ტერიტორიაზე სამელიორაციო (სარწყავი) სისტემის ექსპლუატაციას (იხ. ლინკი -  https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/409).

გაცნობებთ, რომ სსიპ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 2022 წლის 3 აგვისტოს N21/4073 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.