გარემოს ეროვნული სააგენტო

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მეტეხში, მეფრინველეობის ფერმის (1 800 000 სადგომით ქათმებისთვის) მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

შეჩერებული/შეწყვეტილი ადმინისტრაციული წარმოებები

  • დაწყების თარიღი:

 

 

შპს „ჯი პი პის“ მიერ სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით წარმოდგენილი იქნა კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მეტეხში მეფრინველეობის ფერმის (1 800 000 სადგომით ქათმებისთვის) მოწყობა-ექსპლუატაციის სკოპინგის ანგარიში, რომელიც განთავსდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ბმული - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33958).

 

გაცნობებთ, რომ 2022 წლის 13 მაისის N 21/1683 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტზე სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით, დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოება შეწყდა.