გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკრინინგის განცხადება - ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (მე-7 ნავმისადგომის ტერიტორიაზე გრანულირებული გოგირდის გადატვირთვა)

გზშ სკრინინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგური“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი;

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2022 წლის 15 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge. (გთხოვთ, შენიშვნების/მოსაზრებების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას მიუთითოთ შემდეგი ადრესატი: სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).