გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკოპინგის განცხადება - შპს ,,არალის“ ასფალტის წარმოებისა და ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

გზშ სკოპინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:
დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის წარმოება, ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,არალი“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ახალციხე;


წარმოდგენილ სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ საგენტოს 2022 წლის 25 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი:  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).