შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკრინინგის განცხადება - ქ. ბათუმში შპს „ამბასადორი ბათუმი აილენდის“ შავი ზღვის სანაპირო ზოლის ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

გზშ სკრინინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოები;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ამბასადორი ბათუმი აილენდ“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი;

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2022 წლის 16 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი: სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).