გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკოპინგის განცხადება - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფ. ყიზილაჯლოში შპს „ნიუ ჯეო როუდის“ ასფალტის საწარმოსა და სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამუშავების დანადგარის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

გზშ სკოპინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შპს „ნიუ ჯეო როუდის“ 9000 მ3 ასფალტის საწარმოსა და სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამუშავება დანადგარის მოწყობა-ექსპლუატაცია;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ნიუ ჯეო როუდი“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ყიზილაჯლო;

წარმოდგენილ სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ საგენტოს 2022 წლის 26 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი:  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).

 

იხილეთ განახლებული განცხადების ბმული https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/540