გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკრინინგის განცხადება - გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზერტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო მიზნით 150 000 კუბ.მ წელიწადში) მოპოვების პროექტი

გზშ სკრინინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:

 

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვება;ლიცენზიის გამცემი ორგანო: სსიპ მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტო ;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გორის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ზერტის მიმდებარედ;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2022 წლის 24 მაისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი: სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).