შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკოპინგის განცხადება - შპს ,,ჯეო ენტერპრაიზის" მიერ, ქ. რუსთავში მეტალურგიული საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

გზშ სკოპინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:
დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მეტალურგიული საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „ჯეო ენტერპრაიზი”;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: რუსთავის მუნიციპალიტეტი;


წარმოდგენილ სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2023 წლის 20 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N34 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი:  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).