შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკოპინგის განცხადება- შპს „აი ჯი ენერჯი“-ს მდ. მულხურაზე 45,0 მგვტ სიმძლავრის „მულხურა ჰესის“ მშენებლობა და ექსპლუატაცია

გზშ სკოპინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაცია;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „აი ჯი ენერჯი“; 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი;

წარმოდგენილ სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს, 2023 წლის 21 ივლისის   ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N34 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge     (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი:  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).