გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკრინინგის განცხადება - ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფ. საჯიჯაოს ტერიტორიაზე შპს ,,ჯორჯიან ენერჯი გრუპ“-ის სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეში) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

გზშ სკრინინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:
დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ჯორჯიან ენერჯი გრუპი“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. საჯიჯაოს ტერიტორია;

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2022 წლის 29 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას მიუთითოთ შემდეგი ადრესატი:  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).