შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკოპინგის განცხადება - სს „ვინდ ფაუერის“ მიერ 210 მგვტ ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობა- ექსპლუატაცია

გზშ სკოპინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:
 
დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  210 მგვტ სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურისა და 220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ექსპლუატაცია; 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „ვინდ ფაუერი“’

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გორის და ქარელის მუნიციპალიტეტები; 

წარმოდგენილ სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ საგენტოს 2022 წლის 13 ოქტომბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი:  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).