გარემოს ეროვნული სააგენტო

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კარწახის მიმდებარედ შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზის“ მიერ ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის სადგურ კარწახის ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

გზშ სკრინინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:


„შპს მარაბდა-კარწახის რკინიგზას“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კარწახის მიმდებარედ, ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის სადგურ კარწახის ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტს (იხ. ლინკი - https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/640).

გაცნობებთ, რომ სსიპ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 2022 წლის 20 სექტემბერს N21/5406 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.