გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკრინინგის განცხადება - ხონის მუნიციპალიტეტში შპს „ხონის პლანტაციების“ სამელიორაციო (სარწყავი) სისტემის ექსპლუატაციის პროექტი

გზშ სკრინინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სამელიორაციო სისტემის ექსპლუატაცია;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ხონის პლანტაციები“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქუტირი;

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2022 წლის 4 ოქტომბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი: სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).