გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, შპს „მიქსორის“ ენერგიის მიღების მიზნით (საოფისე ფართის გასათბობად) ნარჩენი საავტომობილო ზეთების მეორადი გამოყენების პროექტი

გზშ სკრინინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების აღდგენა;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მიქსორი“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქ N23;

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2022 წლის 4 ოქტომბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge. (გთხოვთ, შენიშვნების/მოსაზრებების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას მიუთითოთ შემდეგი ადრესატი: სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).