გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკრინინგის განცხადება - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, სოფ.კობში შპს "ჩინეთის სარკინიგზო გვირაბის ჯგუფი კო., ფილიალი საქართველოში" კობი-ქვეშეთის გზის (ლოტი 1) მშენებლობის ფარგლებში სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავების (ქვის სამსხვრევი საწარმოს ექსპლუატაციის) პროექტი

გზშ სკრინინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ჩინეთის სარკინიგზო გვირაბის ჯგუფი კო., ფილიალი საქართველოში";

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი, სოფ.კობი;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2022 წლის 30 მაისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი: სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).