გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკრინინგის განცხადება - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში შპს „უნივერსალ ენერჯი კორფორეიშნის“ „ნატანები 3 ჰესის“ ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

გზშ სკრინინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:
დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (ფუჭი ქანების სანაყაროს ადგილმდებარეობის ცვლილება);

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „უნივერსალ ენერჯი კორფორეიშნ“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვაკიჯვარი;


დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2022 წლის 30 მაისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას მიუთითოთ შემდეგი ადრესატი: სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო).