შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

მენეჯმენტი

#

მოადგილე

თამარ შარაშიძე

დაბადების თარიღი:

1973 წლის 8 იანვარი

 

განათლება:

1991 - 1998 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, გარემოსდაცვითი ინჟინერიისა და ეკოლოგიის მაგისტრი.

2008 - 2011 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი,  საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

08.2021-დან დღემდე გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე;

2018- 2021 ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე;

2013 -2017 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო - გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტის უფროსი;

2017-2019 საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, მოწვეული მასწავლებელი;

2013-2016 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მოწვეული მასწავლებელი;

2011 – 2012 საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო, ეკოლოგიური ექსპერტიზისა და ინსპექტირების დეპარტამენტის, ნებართვების სამმართველოს უფროსი;

2005 – 2011 გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს, ლიცენზიებისა და ნებართვების დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი;

2000 – 2005  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური და მეტალურგიული ფაკულტეტი, გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის კათედრის უფროსი ლაბორანტი;  

 

სასწავლო კურსები:

09.2020-09.2020 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი,  საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საბაზისო პროგრამა - მოხელის მენეჯერული უნარები;

05.2017-05.2017 მსოფლიო ბანკი - ,,მიწის შესყიდვა, განსახლება და სოციალური მდგრადობა";

09.2016- 09.201 ჩეხეთის რესპუბლიკის მხარდაჭერით, საქართველოს გაძლერების პროექტი- ,,საწარმოო ავარიების თავიდან აცილების მიზნით რისკების შეფასება და უსაფრთხოება";

11.2015-11.2015 გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია,  სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების (სგშ) სისტემის გაძლიერება ცენტრალური ევროპის, კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში;

11.2008- 11.2008 გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების სამინისტრო - რეგიონული გარემოსდაცვითი პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში;

 

2  სასწავლო სახელმძღვანელოს და 17  სამეცნიერო სტატიის ავტორი;

 

ენები:

ინგლისური,რუსული

ოჯახური მდგომარეობა:

მეუღლე და ორი შვილი