შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

მენეჯმენტი

#

მოადგილე

მაია ბერაძე

დაბადების თარიღი:

25 დეკემბერი 1984 წელი

განათლება:

2002 -2007 წ. იურისტი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგისტრი

სამუშაო გამოცდილება: 

2022 აგვისტოდან  - სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე;

2022 მაისი - აგვისტო გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტის უფროსი, სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო;

2018 -  2022 გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტის უფროსი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;

2017 – 2018 ნებართვების სამმართველოს უფროსი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;

2013 - 2017 ნებართვების სამმართველოს უფროსი, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო;

2011 – 2013 ეკოლოგიური ექსპერტიზისა და ინსპექტირების დეპარტამენტის ნებართვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო;

2008 - 2011 ნებართვების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, საქართველოს გარემოს დაცვისა დაბუნებრივი რესურსების სამინისტრო;

2007 - 2008 სტაჟიორი, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო ;

2007 იურისტი, არქიტექტურულ-სამშენებლო კომპანია, „ინფინიტი“;

2006 - 2007 ადვოკატის თანაშემწე, იურიდიული ფირმა „გაბრიჩიძე და კომპანია“.

 

სასწავლო კურსები/სერტიფიკატები:

2018 ინტეგრირებული ნებართვის სისტემა (ნიდერლანდების სამეფო);

2016 ჰიდროენერგეტიკული პროექტების გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, (ნორვეგია);

2015 ჰიდროენერგეტიკული პროექტების ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურების შესახებ ნორვეგიის გამოცდილების გაზიარება, ნორსკ ენერჯი;

2014 ალტერნატიული საწვავის გამოყენება, ჰაიდელბერგცემენტ კაუკასუსის ტექნოლოგიური ცენტრი (გერმანია);

2014 ევროპული ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ცენტრი (ესტონეთი);

2013 ტრენერების ტრენინგი (TOT), ჰოლანდიის ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საგანმანათლებლო ცენტრი (ნიდერლანდების სამეფო);

2011 პროექტების მენეჯმენტი (GIZ);

2010 ველური ბუნებით არაკანონიერი ვაჭრობის პრევენცია (IFAW);

2009 ხელმისაწვდომობა და სარგებლის გაზიარება, გერმანიის საერთაშორისო განვითარების ორგანიზაცია (INWENT);

2009 კომუნიკაციის მართვა, გერმანიის საერთაშორისო განვითარების ორგანიზაცია (INWENT);

2007 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი;

 

ენები:

ინგლისური

ოჯახური მდგომარეობა:

დაოჯახებული