გარემოს ეროვნული სააგენტო

ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის (TIMMOD) ფარგლებში ელექტრონული ბიულეტენი გამოიცა

გარემოს დაბინძურების მონიტორინგი

ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის “ტექნოლოგიური ინოვაციების ხელშეწყობა გარემოს მონიტორინგსა და მოდელირებაში თევზის მარაგებისა და არათევზეული რესურსების შესაფასებლად” (TIMMOD) ფარგლებში ელექტრონული ბიულეტენი გამოიცა.

აღნიშნული ბიულეტენი პროექტის პირველ ეტაპზე განხორციელებული სამუშაოების, მიზნების, პუბლიკაციების და გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ინოვაციური ტექნოლოგიების კუთხით დაგეგმილ აქტივობების შესახებ ინფორმაციას მოიცავს.