გარემოს ეროვნული სააგენტო

საველე ჰიდროგეოლოგიური კვლევები კახეთის მხარეში

გეოლოგია

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებმა, კახეთის მხარეში, ალაზანი-იორის აუზის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების კვლევები განახორციელეს.

საველე კვლევები ახალი წყალპუნქტების (ჭაბურღილები, წყაროები, საყოფაცხოვრებო ჭები) მოძიებას, საველე პირობებში მათ შეფასებას და ლაბორატორიული ანალიზებისთვის წყლის სინჯების აღებას ითვალისწინებს.

აღნიშნული კვლევები პროექტის „ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლიუსი (EUWI+)“  ფარგლებში მიმდინარეობს.