შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

„ინსტიტუციური თანამშრომლობა საქართველოს ენერგეტიკის და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროებსა და ნორვეგიის წყლის რესურსებისა და ენერგეტიკის დირექტორატს (NVE) შორის“

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:
„ინსტიტუციური თანამშრომლობა საქართველოს ენერგეტიკის და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროებსა და ნორვეგიის წყლის რესურსებისა და ენერგეტიკის დირექტორატს (NVE) შორის“
დონორი ორგანიზაცია: ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო