შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

”კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციის შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში” (გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მიერ განხორციელებული პროგრამის „კლიმატით გამოწვეული კატასტროფების რისკების შემცირება საქართველოში“ ფარგლებში)

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:
”კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციის შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში” (გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მიერ განხორციელებული პროგრამის „კლიმატით გამოწვეული კატასტროფების რისკების შემცირება საქართველოში“ ფარგლებში)