შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

დახმარება ბუნებრივ წყლებში, ნიადაგებსა და საკვებ პროდუქტებში დარიშხანის შემცირების საქმეში და სასმელ წყალში დარიშხანის შემადგენლობის დამუშავების შესაძლებლობები საქართველოში“ (განმახორციელებელი - სლოვაკეთის წყლის კვლევის ინსტიტუტი (WRI))

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:
დახმარება ბუნებრივ წყლებში, ნიადაგებსა და საკვებ პროდუქტებში დარიშხანის შემცირების საქმეში და სასმელ წყალში დარიშხანის შემადგენლობის დამუშავების შესაძლებლობები საქართველოში“ (განმახორციელებელი - სლოვაკეთის წყლის კვლევის ინსტიტუტი (WRI))
დონორი ორგანიზაცია: სლოვაკეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (SlovakAid)