შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

“მრავალმხრივი საფრთხეების ადრეული გაფრთხილების სისტემის გაფართოება და კლიმატთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამოყენება საქართველოში”(#00098463), ქვე-პროექტი კომპონენტი 2-ის ფარგლებში „ამინდის პროგნოზირების გაუმჯობესება“ (გაეროს განვითარების პროგრამის (UN

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:

“მრავალმხრივი  საფრთხეების ადრეული გაფრთხილების სისტემის  გაფართოება და კლიმატთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამოყენება საქართველოში”(#00098463),  ქვე-პროექტი კომპონენტი 2-ის ფარგლებში „ამინდის პროგნოზირების გაუმჯობესება“ (გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მიერ განხორციელებული პროგრამის „კლიმატით გამოწვეული კატასტროფების რისკების შემცირება საქართველოში“ ფარგლებში). 

დონორი ორგანიზაციაკლიმატის მწვანე ფონდი (GCF)