შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

საქართველოს მეოთხე ეროვნული შეტყობინებისა და მეორე განახლებული ორწლიანი ანგარიშის მომზადება გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციისთვის” (მეოთხე ეროვნული შეტყობინების „კლიმატის ცვლილებისადმი მოწყვლადობის შეფასებისა და ადაპტაციის“ თავის მომზადება)

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:
 “საქართველოს მეოთხე ეროვნული შეტყობინებისა და მეორე განახლებული ორწლიანი ანგარიშის მომზადება გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციისთვის” (მეოთხე ეროვნული შეტყობინების „კლიმატის ცვლილებისადმი მოწყვლადობის შეფასებისა და ადაპტაციის“ თავის მომზადება)
დონორი ორგანიზაცია
გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი (GEF)