შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

“საზღვაო დაკვირვებისა და მონაცემების ევროპული ქსელის ექსპლუატაცია, განვითარება და მომსახურება" (EMODNET 3, მე-4 ლოტი - ქიმია)

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:

“საზღვაო დაკვირვებისა და მონაცემების ევროპული ქსელის ექსპლუატაცია, განვითარება და მომსახურება" (EMODNET 3, მე-4 ლოტი - ქიმია)

დონორი ორგანიზაცია: ევროკავშირი (EU)