შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

“წყალდიდობების შემარბილებელი სათანადო ზომების შეფასება ქ. თბილისში, მდ. კრწანისისხევის ექსტრემალური წყალდიდობების ანალიზზე დაყრდნობით

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:

“წყალდიდობების შემარბილებელი სათანადო ზომების შეფასება ქ. თბილისში, მდ. კრწანისისხევის ექსტრემალური წყალდიდობების ანალიზზე დაყრდნობით.

დონორი ორგანიზაცია: კლიმატის ტექნოლოგიის ცენტრი და ქსელი (CTCN)